Thoraxdrainage versus video-geassisteerde thoracoscopische chirurgie bij een eerste episode van primaire spontane pneumothorax: een systematisch review en meta-analyse


J.H.T. Daemen, P.W.J. Lozekoot, J.G. Maessen, M.H.M. Gronenschild, G.P. Bootsma, K.W.E. Hulsewé, Y.J.L. Vissers, E.R. de Loos

Donderdag 16 mei 2019

14:31 - 14:39u in Zaal 82

Categorieën: Longen, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V01 Longen


Introductie

Een primaire spontane pneumothorax wordt meestal behandeld middels thoraxdrainage. De ipsilaterale recidiefkans bedraagt 25 tot 43%, en is mogelijk te reduceren door video-geassisteerde thoracoscopische chirurgie (VATS). Doel van deze studie was de effectiviteit van thoraxdrainage en VATS als eerstelijnsbehandeling bij een eerste episode van primaire spontane pneumothorax te onderzoeken.

Methode

De MEDLINE, EMBASE, CENTRAL en Clinicaltrials.gov databases werden systematisch doorzocht tot en met 16 september 2018. Publicaties die thoraxdrainage vergeleken met VATS bij patiënten met een eerste episode van primaire spontane pneumothorax kwamen in aanmerking voor inclusie. Kwaliteit van gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde studies werd, respectievelijk, beoordeeld middels de 5-punts Jadadschaal en 9-punts Newcastle-Ottawa schaal. Volgend op inclusie werd informatie betreffende de ipsilaterale recidiefkans en opnameduur geëxtraheerd. Deze data werd onderworpen aan een meta-analyse, gebruikmakend van het 'random effects'-model. Heterogeniteit werd gedetecteerd middels de I2-test.

Resultaten

Twee gerandomiseerde gecontroleerde studies en twee retrospectieve observationele studies werden geïncludeerd, in totaal 479 patiënten. Drie van deze studies waren van lage methodologische kwaliteit. Datapooling middels meta-analyse liet een significant verminderde recidiefkans (OR 0,15; 95%-CI 0,07 tot 0,33; P <0,00001) zien ten gunste van VATS, met een absolute risicoreductie van 27,6% en een nummer-nodig-om-te-behandelen van 3,6. Tevens werd er een verkorte opnameduur (gestandaardiseerd gemiddeld verschil -2,19; 95%-CI -4,34 tot -0,04; P = 0,046) gevonden in het voordeel van VATS. De opnameduur toonde, echter, een aanzienlijke mate van heterogeniteit (I2= 97%, P <00001).

Conclusie

VATS is een effectief alternatief voor thoraxdrainage bij een eerste episode van primaire spontane pneumothorax. VATS is geassocieerd met een 27,6% reductie van de absolute recidiefkans, alsmede een 2,19 dagen kortere opnameduur. Echter, om het huidige bewijsmateriaal te versterken zijn meer gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken van hoge methodologische kwaliteit noodzakelijk.