Poster pitch - VATS is van toegevoegde waarde bij ribfixatie voor fladderthorax: 5-jaars ervaring


C.L. Boon, M.H. van Gool, L.M. van Roozendaal, R van Vugt, K.W.E. Hulsewé, Y.J.L. Vissers, E.R. de Loos

Donderdag 16 mei 2019

14:39 - 14:44u in Zaal 82

Categorieën: Longen, Poster pitch

Parallel sessie: V01 Longen


Introductie

Fladderthorax met begeleidende hemato(pneumo-)thorax is een veel voorkomend en ernstig letsel. Chirurgische stabilisatie wordt tegenwoordig gezien als voorkeursbehandeling. Video-geassisteerde thoracoscopische chirurgie (VATS) tijdens ribfixatie kan bijdragen aan het verbeteren van de gewenste positie van de incisie, het visualiseren en behandelen van intrathoracaal letsel en het evacueren van hematothorax.

Methode

In een retrospectieve cohortstudie werden alle patiënten geïncludeerd die van januari 2013 tot oktober 2017 in ons centrum een VATS-geassisteerde ribfixatie met behulp van het MatrixRIB systeem hebben ondergaan. Diagnostiek vond plaats middels 3D-CT reconstructies van de thorax(wand). Fladderthorax was gedefineerd als 3 of meer op een volgende ribfracturen met minimaal 2 fracturen per rib. Patiëntkarakteristieken, complicaties en 30-dagenmortaliteit worden beschreven.

Resultaten

Bij 56 patiënten werd ribfixatie verricht, steeds VATS-geassisteerd. Gemiddelde leeftijd was 63 jaar (spreiding 21-92 jaar). Mediane Injury Severity Score (ISS) was 16 (range 9-45). Bij 39 patienten was een hematothorax aanwezig, die via VATS werd geëvacueerd (mediane volume 200cc, spreiding 100-1100cc). Bij 3 patieten (5%) werd een "entrapped lung" vrijgemaakt uit de fractuurzone. Stabilisatie werd middels platen (96%), splints (2%) of combinatie (2%) verricht. Gemiddelde postoperatieve verblijfsduur op de IC bedroeg 2 dagen (spreiding (0-41 dagen). Zestien patienten (28%) hadden een postoperatieve complicatie (5% wondinfectie, 14% pneumonie, 9% delier). 30-dagenmortaliteit was 2% (n=1, respiratoire oorzaak, 86-jarige leeftijd, ISS 16).

Conclusie

VATS-geassisteerde ribfixatie is een effectieve en veilige behandeling van fladderthorax. Het geeft de mogelijkheid tot "fine-tunen" van de incisie waardoor het chirurgisch trauma beperkt wordt, directe visualisatie en behandeling van intrathoracale letsels en het adequaat evacueren van een hematothorax.

Visualisatie gedisloceerd fladdersegment middels VATS
Evacuatie begeleidende hematothorax
Inspectie thoraxholte ter uitsluiting van intrathoracaal letsel