Multifocaliteit in het ipsilateraal recidief mammacarcinoom: een studie van salvage ablatio-preparaten


J.E.F. Walstra, R.J. Schipper, I.G.M. Poodt, A.J.G Maaskant-Braat, E.J.T. Luiten, M.T.F.D. Vrancken Peeters, M.L. Smidt, E. Degreef, A.C. Voogd, G.A.P. Nieuwenhuijzen

Donderdag 16 mei 2019

18:17 - 18:25u in Zaal 80/81

Categorieën: Mammachirurgie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V06 Mamma


Introductie

De incidentie en klinische relevantie van multifocaliteit bij lokale recidieven mammacarcinoom na borstsparende therapie zijn onbekend. Groeiende interesse in een tweede borstsparende operatie maakt het belangrijk te weten hoe vaak multifocaliteit voorkomt, welke patiënt- en tumorgerelateerde factoren daar voorspellend voor zijn en of de prognose erdoor wordt beïnvloed.

Methode

Uit de Sentinel Node and Recurrent Breast Cancer-database werden 215 patiënten uit 5 grote deelnemende centra geïncludeerd in de analyse. Allen hadden zij een ipsilateraal lokaal recidief na eerdere borstsparende therapie en ondergingen zij een salvage ablatio. Alle ablatiopreparaten werden gescreend op multifocaliteit. Voorspellende tumor- en patiëntgerelateerde factoren voor multifocaliteit in het lokale recidief werden onderzocht door middel van uni- en multivariate logistische regressieanalyse. Verschillen in prognose tussen unifocale en multifocale recidieven op het gebied van lokale en regionale controle, metastasen op afstand en overall survival werden vergeleken middels Kaplan-Meier-analyse en logrank-test.

Resultaten

In 50 (23%) ablatiopreparaten was sprake van multifocaliteit. Een hoge tumorgraad (III) van de primaire tumor was geassocieerd met multifocaliteit van het recidief (p=0.054). Leeftijd, tijd tot recidief, Her2- en hormoonreceptorstatus waren geen significante voorspellers voor multifocaliteit. Thoraxwandrecidieven als eerste event na salvage ablatio kwamen vaker voor na multifocale recidieven (14% vs. 7%, p=0.120). Regionale re-recidieven verschilden niet significant na uni- en multifocale recidieven (8% vs. 6%, p=0.773). Afstandsmetastasen kwamen vaker voor als eerste event na multifocale recidieven (24% vs. 15%, p=0.122). De overall survival was 132 maanden na een unifocaal recidief en 112 maanden na een multifocaal recidief (p=0.197).

Conclusie

De incidentie van multifocaliteit bij lokale recidieven is hoger dan in primair mammacarcinoom. In deze studie werden geen statistisch significante voorspellende factoren aangetoond voor het risico op een multifocaal recidief. Thoraxwandre-recidieven en afstandsmetastasen kwamen, alhoewel niet statistisch significant, vaker voor na een multifocaal recidief.