Poster pitch - Klinische relevantie van MRI-gedetecteerde additionele laesies bij borstkankerpatiënten behandeld met neoadjuvante systeemtherapie


A.A. van Loevezijn, G.S. Hernández, M.E.M van der Noordaa, F.H. van Duijnhoven, C. de Bloeme, H.A.O. Winter-Warnars, M.T.F.D. Vrancken Peeters

Donderdag 16 mei 2019

18:38 - 18:45u in Zaal 80/81

Categorieën: Mammachirurgie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V06 Mamma


Introductie

Bij borstkankerpatiënten behandeld met neoadjuvante systeemtherapie (NST) wordt MRI-mamma gebruikt voor diagnostiek en responsbeoordeling. MRI heeft een erg hoge sensitiviteit maar lage specificiteit, waardoor extra aanvullende diagnostiek nodig kan zijn. Het doel van dit onderzoek was om de relevantie van MRI-gedetecteerde additionele laesies te beoordelen bij borstkankerpatiënten behandeld met NST.

Methode

Alle borstkankerpatiënten behandeld met NST van 2010-2014 die MRI ondergingen werden geselecteerd uit een prospectieve database. MRI werd uitgevoerd vóór, tijdens en na NST. Alle laesies werden door een radioloog beoordeeld op grootte, morfologie, locatie en BI-RADS-classificatie. MRI en klinische kenmerken van de additionele laesies werden vergeleken met de pathologie diagnose (verkregen middels pre-NST FNA of biopsie) en de chirurgische behandeling.

Resultaten

Bij 252/656 patiënten (38%) werden op pre-NST MRI in totaal 280 additionele laesies gedetecteerd; 160 multicentrisch (>3cm van indextumor), 34 multifocaal (

Conclusie

Pre-NST MRI detecteerde additionele borstlaesies in 38% van de patiënten, waarvan de helft maligne kenmerken toonde. Van de patiënten met pathologieanalyse was 59% maligne. Het chirurgische beleid werd aangepast bij 24% van alle patiënten met MRI-gedetecteerde additionele borstlaesies. Additionele laesies in de contralaterale borst zijn niet vaak maligne (14%).