Poster pitch - Verlate Extension Block Pinning in 27 Patiënten met een Malletfractuur


T.J.M. Kootstra, J. Keizer, M. van Heijl, S. Ferree, R.M. Houwert, D. van der Velde

Donderdag 16 mei 2019

18:33 - 18:38u in Auditorium

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V05 Trauma 1: monotrauma


Introductie

Onbehandelde malletfracturen kunnen leiden tot nonunion. Gezien dit letsel makkelijk door patiënt of huisarts over het hoofd wordt gezien is onze primaire doelstelling: het bepalen van functionele uitkomsten van patiënten met een malletfractuur die verlaat behandeld zijn met extension block pinning. De secundaire doelstelling is het bepalen van complicaties.

Methode

In deze single center retrospectieve studie werden van 2010 tot 2016 opeenvolgende patiënten geïncludeerd in ons level 2 trauma centrum. Inclusiecriteria: een patiënt met een malletfractuur van de lange vinggers die zich > 21 dagen presenteert na trauma, behandeld met extension block pinning. Operatieindicaties waren: > 2 mm dislocatie, volaire subluxatie. Alle patiënten werden 6 tot 82 maanden postoperatief per telefoon gevraagd om de Patient Reported Wrist and Hand Evaluation (PRWHE) in te vullen, complicaties werden uit het elektronische dossier gehaald.

Resultaten

Zevenentwintig patiënten werden geïdentificeerd, 27 (100%) voltooide de follow-up. Mediane tijd tot operatie was 35 dagen (interquartile range 29-42, range 22-61). Reden voor verlaat opereren was door doctor/patiënt delay in 24 patiënten, in 3 casus was er sprake van gefaalde conservatieve chirurgie. De mediane PRWHE score was 0 (IQR 0-5; range 0-22,5). Geen patiënten ontwikkelde nonunion of malunion 6 maanden postoperatief. In 1 patiënt verloor de fixatie zijn rigiditeit, waarna operatieve correctie noodzakelijk was. Drie patiënten ontwikkelde een wondinfectie die verholpen werd met antibiotica.

Conclusie

Verlaat geopereerde malletfracturen leiden tot een adequate functionele uitkomst. Bovendien, de hoofdzorg bij verlaat geopereerde fracturen is nonunion, wat niet gerapporteerd werd in deze studie. In dat opzicht is verlaat gebruik van extension block pinning een succes, ook wanneer de data vergeleken wordt met beschikbare literatuur over acuut geopereerde malletfracturen.

Pre-operatieve röntgenfoto van een malletfractuur
Intraoperatieve röntgenfoto's van een malletfractuur
Postoperatieve röntgenfoto van een malletfractuur