PROMs meten, CAT in 't bakkie met Computer Adaptief Testen
Vrijdag 17 mei 2019

0:00 - 0:00u in Brabantzaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Symposium (S)

Parallel sessie: S28 NVvH Best Abstract


Introductie

'Patient Reported Outcome Measurement Information System' (PROMIS) is een valide en betrouwbaar meetsysteem waarmee patiënt-gerapporteerde gezondheidsuitkomsten gemeten worden. Computer Adaptief Testen (CAT) is een relatief nieuwe techniek binnen PROMIS waardoor vragenlijsten korter worden. Het doel van deze studie is het vergelijken van PROMIS CAT vragenlijsten met letsel specifieke vragenlijsten.

Methode

Een prospectieve cohort studie werd verricht. Alle CAT-vragenlijsten van traumapatiënten die een operatieve ingreep ondergingen van een bovenste of onderste extremiteit fractuur van april tot december 2018 zijn geïncludeerd. De CAT vragenlijsten PROMIS lichamelijk functioneren (LF), PROMIS sociaal functioneren (SF) en PROMIS belemmering door pijn (pijn) werden afgenomen. De letsel specifieke vragenlijsten waren de Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) en Lower Extremity Functional Scale (LEFS) voor respectievelijk bovenste en onderste extremiteit. De correlatie tussen de letsel specifieke vragenlijst en CAT vragenlijsten werden berekend met de Pearson's correlatie (r). Responslast en plafond/vloer effecten werden per vragenlijst berekend.

Resultaten

In totaal zijn er 420 vragenlijsten ingevuld, 254 voor een fractuur van de bovenste extremiteit en 166 voor een fractuur van de onderste extremiteit. De Pearson's correlatie was sterk tussen de Quick DASH en PROMIS LF (r=-0,711; p<0,001) en de LEFS en PROMIS LF (r=0,767; p<0,001). De beste correlatie werd gevonden tussen de Quick DASH en de combinatie van de PROMIS LF en PROMIS SF (r=-0,752; p<0,001) en tussen de LEFS en de combinatie van de PROMIS LF en PROMIS SF (r=0,777; p<0,001). Er waren geen significante vloer of plafond effecten. De responslast was lager voor de CAT vragenlijsten.

Conclusie

De CAT vragenlijsten zijn sterk gecorreleerd met de letsel specifieke vragenlijsten tijdens herstel na een operatieve ingreep van een fractuur van de bovenste of onderste extremiteit. PROMIS lichamelijk functioneren en PROMIS sociaal functioneren is de beste combinatie.

Meer info