Traumacursus - Tijdloos?


T.W.H. Rijnhout, S. Alken, M. Rensink, E.C.T.H. Tan

Vrijdag 17 mei 2019

9:08 - 9:16u in Parkzaal

Categorie├źn: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V12 Trauma 2: polytrauma


Introductie

Self efficacy is het zelfvertrouwen in het behalen van vooraf gestelde doelen. Een hoge self efficacy heeft een positief effect op persoonlijke prestaties en ontwikkeling. Met deze studie wordt het rendement van een 3-daagse internationale traumacursus op self efficacy geanalyseerd.

Methode

Deelnemers werd gevraagd een digitale vragenlijst voorafgaand aan de cursus in te vullen. Deze vragenlijst werd vervolgens herhaald na 1 dag, 3 maanden, 1 jaar en 2 jaar. De vragenlijst bevat algemene (communicatie, samenwerken en leiderschap) en specifieke (technieken) vaardigheden. Elk item werd gewogen op een 1-5-punts schaal waarbij 1=volledig incompetent en 5=volledig competent. Middels het berekende gemiddelde van algemene en specifieke vaardigheden was het mogelijk mixed models analyse uit te voeren voor subgroepen (chirurgen en anesthesiologen).

Resultaten

In totaal namen 424 cursisten deel aan de cursus. De respons was 55% (233/424) voor de pre cursus, 54% (230/424) voor de post 1 dag groep, 34% (112/328) voor de post 3 maanden, 32% (84/261) voor de post 1 jaar en 26% (50/196) voor de post 2 jaar groep. In de chirurgen groep werd een statistisch significante toename in het gemiddelde aangetoond voor zowel algemene (3.84 naar 4.19) als specifieke vaardigheden (2.98 naar 3.72) (Afb. 1). In de anesthesiologen groep was eveneens een significante toename voor zowel algemene (3.76 naar 4.17) als specifieke vaardigheden (3.38 naar 3.99) (Afb. 2).

Conclusie

Dit is de eerste studie die aantoont dat de mate van self efficacy na een 3-daagse traumacursus langdurig hoog blijft. In beide groepen werd voor algemene en specifieke vaardigheden een statistisch significante toename gezien. Het juiste moment om een dergelijke cursus te herhalen zal blijken uit continuering van deze studie.

Afbeelding 1: Algemene en specifieke vaardigheden van chirurgen gedurende twee jaar follow up
Afbeelding 2: Algemene en specifieke vaardigheden van anesthesiologen gedurende twee jaar follow up