Prognostische factoren voor mortaliteit bij fasciitis necroticans in vijf nederlandse ziekenhuizen tussen 2003 en 2017.


M.I.R. Knubben, S.F.L. van Stigt, E.C.T.H. Tan

Vrijdag 17 mei 2019

9:40 - 9:48u in Parkzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V12 Trauma 2: polytrauma


Introductie

Fasciitis necroticans is een ernstige weke delen infectie met een hoge mortaliteit. De diagnose is moeilijk te stellen. Als hulpmiddel is in Azië de LRINEC score ontwikkeld. Deze score heeft mogelijk ook een prognostische waarde. Het doel van onze studie was het onderzoeken of er prognostische factoren voor mortaliteit zijn.

Methode

Dit onderzoek is een follow-up en uitbreiding van een retrospectieve cohort studie die uitgevoerd is in 2014. Alle volwassen patiënten met een fasciitis necroticans die zich presenteerde tussen januari 2003 en december 2017 in een van de vijf deelnemende ziekenhuizen en die ten minste 24 uur waren opgenomen op de intensive care, werden geïncludeerd.

Resultaten

Er werden 123 patiënten met de diagnose fasciitis necroticans geïncludeerd. De mortaliteit was 31.7% (N=39). Van 108 patiënten kon de LRINEC score worden berekend. De gemiddelde LRINEC score was 7.4 ± 2.7. Bij overleden patiënten was de LRINEC score significant hoger (mediaan 8 vs. 7, p=0.034). Andere factoren die geassocieerd zijn met een hogere mortaliteit zijn leeftijd ≥60 jaar (44.3% vs. 19.4%, p=0.006), een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten (42.9% vs. 24.%, p=0.049), ≥2 comorbiditeiten (41.9% vs. 16.3%, p=0.005), en een lactaat groter dan 1.7 mmol/L bij opname (33.7% vs. 8.7%, p=0.036).

Conclusie

De LRINEC score moet worden berekend bij alle patiënten die zich presenteren met fasciitis necroticans. Een hoge LRINEC score kan wijzen op een groter risico op overlijden. Voornamelijk bij oudere patiënten, met hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis, twee of meer comorbiditeiten of een lactaat groter dan 1.7 mmol/L.

Figuur 1 The Laboratory Risk Indicator for Necrotising Fasciitis (LRINEC) score