Screening op ondervoeding bij opgenomen patienten met een heupfractuur.


M.P.L. van der Sijp, M. van Eijk, P. Krijnen, I.B. Schipper, W.P. Achterberg, A.H.P. Niggebrugge

Donderdag 16 mei 2019

18:09 - 18:17u in Auditorium

Categorie├źn: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V05 Trauma 1: monotrauma


Introductie

De SNAQ en de MNA-SF zijn twee screeningsinstrumenten die routinematig worden gebruikt bij acuut opgenomen patienten. Het doel van deze studie is om de screening capaciteiten van de SNAQ en de MNA-SF met elkaar te vergelijken met behulp van de ESPEN criteria voor ondervoeding bij patienten met een heupfractuur.

Methode

De studie was uitgevoerd met prospectief verzamelde data van een perifeer opleidingsziekenhuis. Alle patienten met een heupfractuur opgenomen tussen december 2016 en december 2017 werden geincludeerd. Gedurende opname werd zowel de SNAQ als de MNA-SF afgenomen bij deze patienten door getrainde verpleegkundigen. De 'intraclass Correlation Coefficient' werd gebruikt om de overeenstemming van de twee screeninginstrumenten in kaart te brengen, en de voorspellende waardes werden berekend met de ESPEN diagnostische criteria als referentie standaard.

Resultaten

Van 437 patienten (<90%) was voldoende data aanwezig voor inclusie in de statistische analyses. Van alle patienten opgenomen met een heupfractuur was 16.9% gediagnostiseerd met ondervoeding volgens de ESPEN criteria. Met behulp van de screeninginstrumenten werd 20.1% (volgens de SNAQ score) tot 47.8% (volgens de MNA-SF score) geclassificeerd als ondervoed, danwel als risico lopend op ondervoeding. Er werd maar een matige overeenkomst gevonden tussen de MNA-SF en de SNAQ(k = 0.68). De sensitiviteit, specificiteit, PPV en NPV van de SNAQ score waren 71.6%, 90.4%, 60% en 94% respectievelijk, vergeleken met 100%, 62.8%, 35.4% en 100% voor de MNA-SF.

Conclusie

Er werden geen voordelen gevonden van de SNAQ vergeleken met de MNA-SF. Een significant deel van de ondervoede patienten werden onjuist geclassificeerd met behulp van de SNAQ, wat lijdt tot onderbehandeling. Bij deze kwetsbare patientengroep lijkt de MNA-SF daarmee de voorkeur te hebben als het screeninginstrument.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30270013