Cast-OFF trial: Eén versus vier-vijf weken gips behandeling voor niet gereponeerde distale radius fracturen. Een klinisch gerandomiseerde pilot studie.


E. Boersma, J.P.M. Frolke, M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, M.J.R. Edwards

Donderdag 16 mei 2019

18:25 - 18:33u in Auditorium

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V05 Trauma 1: monotrauma


Introductie

De variatie in behandeling van niet gereponeerde distale radius fracture (DRF) is groot. Recente studies hebben aangetoond dat langere immobilisatie leidt tot een hogere incidentie post-traumatische pijnklachten. Het doel is om te bepalen of één week immobilisatie met gips kan leiden tot betere functionele resultaten en aantal complicaties.

Methode

Deze studie is een multicenter gerandomiseerde klinische pilotstudie. Patiënten, tussen de 18 en 75 jaar oud, met een geïsoleerde distale radius fractuur zonder noodzaak tot (onbloedige) repositie zijn geïncludeerd. Patiënten werden gerandomiseerd in twee groepen, één week gips versus vier tot vijf weken gipsbehandeling. Na 6 weken, drie, zes en twaalf maanden, werd de pijnscore, functionele uitkomst, kwaliteit van leven en tevredenheid gemeten middels vragenlijsten.

Resultaten

Op dit moment zijn de 40 patiënten geïncludeerd. 23 Patiënten zijn behandeld middels één week gips en 17 patiënten met vier tot vijf weken gips. 83% heeft op dit moment de vragenlijsten van meetmoment na 6 weken ingevuld. Patiënten accepteren 1 week gips, waarbij op dit moment nog geen secundaire dislocatie is opgetreden. Interim analyses laten veel belovende resultaten zien voor behandeling met 1 week gips met betrekking tot pijnklachten, secundaire dislocatie en patiënt tevredenheid. De follow-up van 1 jaar wordt momenteel afgerond. Voorlopige resultaten betreffende functionele uitkomsten, secundaire dislocatie en patiënt tevredenheid zullen tijdens de presentatie worden besproken.

Conclusie

Voorlopige conclusies betreffende functionele uitkomsten, secundaire dislocatie en patiënt tevredenheid van deze multicenter klinisch gerandomiseerde pilotstudie zullen tijdens de presentatie worden besproken. Daarnaast zullen de toekomstplannen kort toegelicht worden.