Lokalisatie van tumorresidu bij patiënten met oesofaguscarcinoom na neoadjuvante chemoradiotherapie


B.J. van der Wilk, M. Doukas, B.M. Eyck, M.C.W. Spaander, E.J. Schoon, K.K. Krishnadath, L.E. Oostenbrug, S.M. Lagarde, B.P.L. Wijnhoven, K. Biermann, J.J.B. van Lanschot

Vrijdag 17 mei 2019

9:08 - 9:16u in Zaal 80

Categorieën: GE, Upper GI, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V13 Upper GI


Introductie

De preSANO trial onderzocht welke diagnostische testsets het meest accuraat tumorresidu aantonen tijdens klinische-responsevaluaties (CREs) bij patiënten met oesofaguscarcinoom. Invoering van 'bite-on-bite' biopsie verhoogde detectie van substantiële resttumor. In dit onderzoek werd nagegaan of deze biopsietechniek doordringt tot in de submucosa en waar het tumorresidu gelokaliseerd is bij fout-negatieve uitslagen.

Methode

In deze zijstudie van de prospectieve preSANO-trial werden biopten en resectiepreparaten gereviseerd door twee GE-pathologen. Patiënten werden geïncludeerd in geval van residu adeno- of plaveiselcelcarcinoom. Biopten afgenomen tijdens CREs werden opnieuw bekeken op wandlaagstructuur en aanwezigheid van tumorcellen. Submucosale klieren/dikwandige vaatstructuren golden als bewijs voor submucosaal weefsel. In resectiepreparaten werd van alle wandlagen afzonderlijk de mate van tumorregressie bepaald en werd onderzocht hoe vaak submucosale tumoren onder een tumorvrije mucosa gemist werden. Vervolgens werd de locatie van residu ziekte bepaald en werd de locatie vergeleken tussen patiënten die fout-negatieve (FN) of terecht-positieve (TP) biopten toonden tijdens CREs.

Resultaten

133/207 patiënten ondergingen complete CRE gevolgd door chirurgie. Biopten van 29 FN-patiënten en van 36 TP-patiënten werden gereviseerd. Bij 42 FN en 16 TP CREs werd meer dan alleen mesenchymaal/ulceratief weefsel aangetoond. Bij drie FN en één TP CREs werd aanwezigheid van submucosa bevestigd, overige biopten bevatten slechts mucosa. Er werden 57 resectiepreparaten gereviseerd (25 FN en 32 TP). 23% van alle patiënten had een tumorvrije mucosa. Eén van de zeven patiënten met submucosale tumor onder een tumorvrije mucosa werd gedetecteerd tijdens CREs. In 12% van alle patiënten waren mucosa én submucosa vrij van tumor (20% FN-patiënten versus 6% TP-patiënten).

Conclusie

Er kon niet worden bevestigd dat submucosale tumoren betrouwbaar gedetecteerd worden middels 'bite-on-bite' biopten. Submucosa kon bij slechts enkele CREs met zekerheid bevestigd worden. Van patiënten met fout-negatieve CREs had 20% een tumorvrije mucosa én submucosa. Om deze tumoren te detecteren zullen andere technieken dan endoscopische biopsie moeten worden toegepast.