Directe orale voeding na een minimaal invasieve oesofagusresectie (NUTRIENT II trial): een internationale, multicenter, open-label, gerandomiseerde trial.


L.F.C. Fransen, G.H.K. Berkelmans, A.C.P. Dolmans-Zwartjes, E.A. Kouwenhoven, M.J. van Det, M. Nilsson, G.A.P. Nieuwenhuijzen, M.D.P. Luyer

Donderdag 16 mei 2019

17:45 - 17:53u in Zaal 82

Categorieën: Upper GI, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V07 Upper GI & Bariatrie maligne


Introductie

Het standaard voedingsbeleid na een oesofagusresectie bestaat doorgaans uit minimaal 5 dagen geen orale intake en sondevoeding via een jejunostomie, uit vrees voor naadlekkage en pulmonale complicaties. In deze studie wordt het effect van direct starten met orale voeding vergeleken met standaard zorg na een minimaal invasieve oesofagusresectie (MIO).

Methode

Patiënten in deze multicenter, internationaal, gerandomiseerde trial werden gerandomiseerd tussen het direct starten met orale voeding (interventie) of 5 dagen postoperatief geen orale intake en sondevoeding via een jejunostomie (controle groep) na een MIO met intra-thoracale anastomose. De primaire uitkomstmaat was tijd tot functioneel herstel, gedefinieerd als adequate pijn controle met orale analgetica, herstel van mobiliteit, voldoende calorische intake, afwezigheid van intraveneuze vloeistof toediening en geen tekenen van actieve infectie. Secundaire uitkomstmaten waren vooraf gedefinieerde (chirurgische) complicaties zoals naadlekkage en pneumonie. Zowel een intentie-tot-behandeling als een per protocol analyse werden uitgevoerd.

Resultaten

De patiëntkenmerken waren vergelijkbaar in de interventie (n=65) en controle (n=67) groep. Functioneel herstel was zeven dagen voor patiënten die direct waren gestart met orale voeding, terwijl dit acht dagen was voor patiënten in de controle groep (p-waarde 0.436). Naadlekkage percentages waren hetzelfde in de interventie (18.5%) en in de controle groep (16.4%, p-waarde 0.757). Pneumonie kwam evenveel voor in de interventie (24.6%) als in de controle groep (34.3%, p-waarde 0.221). Overige complicaties waren gelijk, behoudens chyluslekkage, welke meer voorkwam in de groep met standaard zorg (p-waarde 0.032).

Conclusie

Deze eerste gerandomiseerde trial naar het direct starten van orale voeding na MIO met intra-thoracale anastomose, toont geen invloed op functioneel herstel noch een toename in incidentie of ernst van postoperatieve complicaties. Eventuele positieve effecten van het direct postoperatief starten met orale voeding zullen in verder onderzoek moeten worden geëvalueerd.