De invloed van paratracheale lymfeklierdissectie tijdens oesofagusresectie op lymfeklieropbrengst en korte termijn resultaten: een analyse van de nationale database


B.F. Kingma, E.R.C. Hagens, M.I. van Berge Henegouwen, A.S. Borggreve, J.P. Ruurda, S.S. Gisbertz, R. van Hillegersberg

Vrijdag 17 mei 2019

9:16 - 9:24u in Zaal 80

Categorieën: GE, Upper GI, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V13 Upper GI


Introductie

Het verrichten van een paratracheale lymfeklierdissectie kan oncologische voordelen bieden, maar gaat mogelijk gepaard met een verhoogd risico op schade aan structuren zoals de nervus recurrens. Het doel van deze studie was om de invloed van paratracheale lymfeklierdissectie op lymfeklieropbrengst en korte termijn resultaten voor oesofagusresectie te onderzoeken.

Methode

Vanuit de 'Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Audit' (DUCA) werden patiënten geïncludeerd die neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door transthoracale oesofagusresectie met tenminste lymfeklierdissectie van de subcarinale en para-oesofageale stations ondergingen (2011-2017). Patiënten die daarbij tevens een paratracheale lymfeklierdissectie ondergingen werden vergeleken met patiënten die geen paratracheale lymfeklierdissectie kregen wat betreft lymfeklieropbrengst, aantal nervus recurrens letsels, aantal andere postoperatieve complicaties, opnameduur en 30-dagen mortaliteit. Deze vergelijkingen werden apart gemaakt voor de Ivor-Lewis procedure (oesofagusresectie met intrathoracale anastomose) en de McKeown procedure (oesofagusresectie met cervicale anastomose), nadat eerst vergelijkbare groepen werden gecreëerd middels propensity score matchingop basis van patiënt- en behandelkarakteristieken.

Resultaten

Van de 2128 geïncludeerde patiënten werden na propensity score matching770 patiënten die een Ivor-Lewis procedure ondergingen (n=385 vs. n=385) en 516 patiënten die een McKeown procedure ondergingen (n=258 vs. n=258) geanalyseerd. Paratracheale lymfeklierdissectie was geassocieerd met hogere lymfeklieropbrengst bij zowel de Ivor-Lewis (25.7 vs. 20.3 klieren, P<0.001) als de McKeown (22.8 vs. 20.5 klieren, P=006) procedure. Er waren geen verschillen qua nervus recurrens letsels, andere complicaties en 30-dagen mortaliteit. Paratracheale lymfeklierdissectie was bij de Ivor-Lewis procedure geassocieerd met een langere opnameduur (12 vs. 11 dagen, P<0.048) en bij de McKeown procedure met meer re-interventies (30% vs. 18%, P=0.002).

Conclusie

Paratracheale lymfeklierdissectie is geassocieerd met een hogere lymfeklieropbrengst en vergelijkbare percentages postoperatieve complicaties en 30-dagen mortaliteit vergeleken met alleen lymfeklierdissectie van de subcarinale en para-oesofageale stations tijdens oesofagusresectie. Paratracheale lymfeklierdissectie was in deze studie ook geassocieerd met langere opnameduur na een Ivor-Lewis procedure en meer re-interventies na een McKeown procedure.