Werken overlevers van slokdarmkanker op lange termijn weer? Een cross-sectionele studie.


B.F. Kingma, P. Rauwerdink, H.J.F. Brenkman, J.P. Ruurda, R. van Hillegersberg

Vrijdag 17 mei 2019

9:40 - 9:48u in Zaal 80

Categorieën: GE, Upper GI, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V13 Upper GI


Introductie

Het vermogen om te werken is een belangrijk facet van de postoperatieve perspectieven voor patiënten die een slokdarmresectie in verband met kanker ondergaan. Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoeveel patiënten werken en welke eventuele gezondheidsproblemen zij ervaren tijdens het werk op lange termijn na slokdarmresectie.

Methode

Patiënten die tussen 2010 en 2015 een slokdarmresectie in verband met slokdarmkanker ondergingen werden geselecteerd uit een monocentrische prospectieve database. De 'Short Form Health and Labour Questionnaire' (SF-HLQ) werd gestuurd naar patiënten die nog ziektevrij en in leven waren minimaal 1 jaar na slokdarmresectie. De primaire uitkomsten waren (1) het aantal patiënten dat werkte, zowel ten tijde van de diagnose slokdarmkanker als na slokdarmresectie, en (2) de incidentie van gezondheidsproblemen die werden ervaren tijdens het werk na slokdarmresectie. Patiënt- en behandelkarakteristieken werden vergeleken tussen patiënten die weer werkten en patiënten die niet meer werkten na slokdarmresectie.

Resultaten

In de inclusieperiode ondergingen 153 patiënten een slokdarmresectie. De SF-HLQ werd verstuurd naar 98 van deze patiënten en werd geretourneerd door 86 patiënten, waarvan 37 patiënten werkten ten tijde van diagnose. Na een mediane follow-up van 48 maanden postoperatief (range 23-87) werkten 18 van deze 37 patiënten (43%). Zij rapporteerden een verminderd werktempo (44%), de behoefte tot afzondering (33%), een verminderd concentratievermogen (28%), moeite om beslissingen te maken (17%), vertraging van werkzaamheden (17%) en overname van werk door collega's (6%). Alleen een jongere leeftijd ten tijde van slokdarmresectie was geassocieerd met terugkeer naar werk (54.2 vs. 61.0 jaar, P=0.001).

Conclusie

Bijna de helft van de patiënten die werkten ten tijde van de diagnose slokdarmkanker werkten ook na een mediane follow-up van 48 maanden na slokdarmresectie. Deze patiënten rapporteerden het vaakst een verminderd werktempo op het werk.