Poster pitch - Transthoracale versus transhiatale slokdarmresectie voor het oesophaguscarcinoom: een nationale propensity score matched cohort studie


A.C. Mertens, M.C. Kalff, W.J. Eshuis, T.M. van Gulik, M.I. van Berge Henegouwen, S.S. Gisbertz

Vrijdag 17 mei 2019

9:48 - 9:53u in Zaal 80

Categorieën: GE, Upper GI, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V13 Upper GI


Introductie

Chemoradiotherapie gevolgd door resectie is sinds 2010 de standaardbehandeling voor het resectabel (cT1-4aN0-3M0) oesofaguscarcinoom in Nederland. De optimale chirurgische benadering blijft onderwerp van discussie. Deze studie heeft als doel om de transthoracale en transhiatale oesofagectomie te vergelijken middels een propensity-score matched analyse met gebruik van een nationale database.

Methode

De studiedata werd verkregen uit de Dutch Upper-GI Cancer Audit (DUCA) database. Patiënten werden geïncludeerd wanneer zij van 2011 tot 2016 een oesofagectomie met curatieve intentie en een buismaagreconstructie hadden ondergaan voor een mid tot distaal oesofagus- of junctie carcinoom. Door middel van propensity score matching werden een transthoracale (TT) en transhiatale (TH) benadering vergeleken.

Resultaten

Na propensity score matching werden 1532 patiënten geïncludeerd voor analyse. De transthoracale benadering gaf een groter aantal verwijderde lymfeklieren (TT mediaan 19, TH mediaan 14; p<0.001). Er werd geen verschil gezien in het aantal positieve klieren, echter het mediane (y)pN-stadium was lager in de TH-groep (p=0.044). In de TT-groep werd meer chyluslekkage gezien (9.7% versus 2.7%, p<0.001), meer pulmonale (35.5% versus 26.1%, p<0.001) en meer cardiale complicaties (15.4% versus 10.3%, p=0.003). De TT-groep had een langere opnameduur (mediaan 14 versus 11 dagen, p<0.001), langer IC-verblijf (mediaan 3 versus 1 dag, p<0.001) en een hogere 30-dagen/in-hospital mortaliteit (4.0% versus 1.7%, p=0.009).

Conclusie

Transthoracale oesofagectomie leidt tot een uitgebreidere lymfeklierdissectie en leidt tot een hoger pN-stadium in een propensity score matched cohort. Een aantal complicaties kwamen vaker voor na transthoracale oesofagectomie, tevens was de mortaliteit hoger. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of een uitgebreidere lymfeklierdissectie ook leidt tot een verbeterde langetermijnoverleving.