Single-incision chirurgische gastroscopie: een nieuwe techniek voor GIST.


J. Luttikhold, J. Stiekema, D.J. van der Peet, D.J. Heineman, F. Daams

Donderdag 16 mei 2019

18:01 - 18:09u in Zaal 82

Categorieën: Upper GI, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V07 Upper GI & Bariatrie maligne


Introductie

Aangezien lymfogene metastasering van een gastro intestinale stroma tumor (GIST) zeer zeldzaam is, volstaat een lokale resectie. Rond de gastro-oesophageale overgang kan lokale resectie resulteren in een stenose. Met single-incision chirurgische gastroscopie (SICG) presenteren we een nieuwe orgaansparende techniek voor lokale resectie van GIST rond de gastro-oesophageale overgang.

Methode

Door een 4cm subxyphoidale incisie wordt een medium wound protector (Alexis) ingebracht. Middels endoscopie wordt de maag geïnsuffleerd tot deze zich in de minilaparotomie presenteert. Via een 3cm lengte incisie van de maag wordt een kleine wound protector ingebracht waaroverheen met een chirurgische handschoen een luchtdicht systeem met trocards wordt gecreëerd. Met conventioneel laparoscopie instrumentarium wordt de GIST aan de basis afgestapled en via de wound protector verwijderd. De endoscopist controleert op hemostase, radicaliteit en doorgankelijkheid. Hierna sluiten van de tomie in de maag en de mediane bovenbuiksincisie.

Resultaten

Vijf patiënten met een GIST rond de gastro-oesophageale overgang werden geopereerd middels SICG. De tumorgrootte varieerde van 2 tot 5.2cm. Alle patiënten ondergingen een histologische radicale resectie en er vond geen intra-operatieve ruptuur van de tumor plaats. De mediane duur tot ontslag was 4 dagen (range 2-4 dagen) en er waren geen post-operatieve complicaties (Clavien-Dindo >2). Bij geen van de patiënten was er een indicatie voor adjuvante therapie.

Conclusie

De single-incision chirurgische gastroscopie is een veilige techniek voor GIST, vooral rond de gastro-oesophageale overgang. In deze kleine serie werden zonder complicaties uitgebreide mobilisatie en resecties voorkomen zonder radicaliteit te compromitteren.

Subxyphoidale incisie met medium wound protector en lengte incisie van de maag.
Introductie van een kleine wound protector in de maag om een luchtdicht systeem te creëren.
Endoscopisch geassisteerde resectie van de GIST middels single-incision chirurgische gastroscopie.