Poster pitch - Resultaten van redo procedures na laparoscopische cruraplastiek en fundoplicatie


J.W.A. de Haas, J.H. Koetje, H.L. van Westreenen, V.B. Nieuwenhuijs

Donderdag 16 mei 2019

18:33 - 18:38u in Zaal 82

Categorieën: Upper GI, Poster pitch

Parallel sessie: V07 Upper GI & Bariatrie maligne


Introductie

Na laparoscopisch diafragmaherstel en fundoplicatie ontwikkelt een aanzienlijk deel van de patiënten (3-30%) een recidief hiatus hernia. Bij een symptomatische recidief hiatus hernia die niet reageert op medicamenteuze behandeling kan een revisieoperatie worden overwogen. In deze studie werden de uitkomsten van laparoscopische redo fundoplicaties geanalyseerd.

Methode

De operatieverslagen, dossiers en pre- en postoperatieve vragenlijsten van alle patiënten die een re-operatie ondergingen in de periode 2012-2017 in Isala Zwolle werden systematisch geanalyseerd. In deze analyse werd de intra- en postoperatieve 30-dagen morbiditeit, de mortaliteit en de objectieve en symptomatische uitkomsten meegenomen. Patiënttevredenheid werd gemeten door middel van vragenlijsten die preoperatief en jaarlijks postoperatief door de patiënt werden ingevuld.

Resultaten

Gedurende de studieperiode werden 498 laparoscopische fundoplicaties uitgevoerd, waarvan 34 re-operaties. Bij 13 (38%) van de re-operaties was de primaire operatie elders uitgevoerd. 32 (92%) revisieoperaties werd laparoscopisch voltooid. Intra-operatieve morbiditeit werd gezien bij 13 (37%) patiënten. Bij 9 patiënten was sprake van postoperatieve morbiditeit, waarvoor re-interventie in 7 gevallen noodzakelijk was. Visick-scores na 1 jaar postoperatief waren significant lager dan preoperatief (2.3 versus 3.4) en patiënttevredenheid na 1 jaar was gemiddeld 7.4 uit 10. Een radiologisch recidief na 6 maanden werd gezien bij 14 (40%) patiënten.

Conclusie

Laparoscopische redo fundoplicaties zijn veilig en effectief bij patiënten met een symptomatische recidief hiatus hernia. De subjectieve en objectieve uitkomsten zijn echter slechter vergeleken met de primaire operatie, en het complicatiepercentage ligt hoger. Zorgvuldige selectie en goede voorlichting van patiënten is derhalve van vitaal belang.