Diameters van iliacale aneurysmata ten tijde van electieve en acute operaties in de Nederlandse praktijk


H. Jalalzadeh, R. Indrakusuma, M.J.W. Koelemay, R. Balm

Donderdag 16 mei 2019

17:45 - 17:53u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V03 Vaten 1: carotis, aorta & iliacaal


Introductie

De European Society for Vascular Surgery adviseert electieve operaties van aneurysmata van iliacale arteriën (AIA) te overwegen bij diameters vanaf 3,5 cm. Het primaire doel van deze studie was om na te gaan wat de diameters waren bij electieve en acute operaties van AIA in Nederland.

Methode

Deze retrospectieve observationele studie maakte gebruik van data van de Dutch Surgical Aneurysm Audit (DSAA). Alle patiënten die een primaire AIA-operatie ondergingen tussen 2014 en 2018 werden geïncludeerd. Uitkomsten na OSR en EVAR werden met geëigende statistiek vergeleken.

Resultaten

Van de 851 geïncludeerde patiënten ondergingen 713 een electieve operatie, 102 een operatie van een geruptureerd AIA, en 36 van een symptomatisch AIA. De operatiemethode was OSR in 205, EVAR in 618 en hybride operaties en conversies in 28. De mediane maximale AIA diameter van intacte en geruptureerde AIA was respectievelijk 43 (IQR 38-50) en 68 (IQR 58-85) mm. De mortaliteit van electieve operaties en ruptuur-operaties was respectievelijk 1.3% (95% CI 0.7-2.4) en 25.5% (95% CI 18.0-34.7) en was niet verschillend tussen OSR en EVAR.

Conclusie

In Nederland worden de meeste operaties van AIA verricht bij een grotere diameter dan de Europese richtlijn adviseert. Dit lijkt veilig omdat de mediane AIA-diameter ten tijde van ruptuur 2,5 cm groter is dan bij electieve operaties. Wellicht kan de drempel voor electieve operaties daarom verhoogd worden.