Diagnostiek en behandeling van het Neurogeen Thoracic Outlet Syndroom (NTOS) volgens een TOS-zorgpad


N. Pesser, J. Goeteyn, M.R.H.M van Sambeek, R.A.R Gons, B.F.L. van Nuenen, J.A.W. Teijink

Vrijdag 17 mei 2019

9:00 - 9:08u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V11 Vaten 2: overig


Introductie

NTOS wordt door velen nog steeds gezien als een omstreden diagnose. In 2016 werd een rapportage standaard door de Society of Vascular Surgery gepubliceerd. Vanaf 01-01-2017 is deze standaard geïmplementeerd als TOS-zorgpad. Naast presentatie van dit TOS-zorgpad, presenteren wij de eerste resultaten van deze systematische evaluatie van NTOS patiënten.

Methode

Sinds 01-01-2017 worden patiënten met verdenking Thoracic Outlet Syndrome (TOS) geëvalueerd, gediagnostiseerd en behandeld volgens de genoemde standaard. Patiënten met minstens 1 jaar follow-up na afsluiting van het zorgpad werden geïncludeerd voor analyse. De Disabilities of the Arm, Schoulder and Hand (DASH) score werd bij patiënten die een Thoracic Outlet Decompressie (TOD) ondergingen pre- en 12 maanden post-operatief vergeleken. Een daling van de DASH score met 15 punten wordt als klinisch relevant gerapporteerd. Daarnaast werd met de Cervical-Brachial Symptom Questionnaire (CBSQ) afname van klachten in functioneren vergeleken. Tevens werd de door patiënten zelf gerapporteerde uitkomst op een vijfpuntsschaal weergegeven.

Resultaten

In totaal hebben 129 patiënten (vrouwen 72%; leeftijd 44±13 jaar) het zorgpad volledig afgerond en kon 12 maanden follow-up data worden geanalyseerd (figuur1). 75% (N=97) voldeed aan de rapportage standaard en doorliep het TOS-zorgpad. Van 22 TOD-patiënten (33%) is momenteel de 12 maanden post-operatieve data bekend. De DASH daalde gemiddeld van 54.78 naar 23.22 (p<0.001) en CSBQ van 76.10 naar 29.06 (p<0.001). Van 52% (N=34) van de TOD-groep is de zelf gerapporteerde uitkomst na 12 maanden beschikbaar (figuur2). Behoudens 1 longembolie 11 dagen post-operatief, deden zich geen complicaties (bloeding, plexus-/relevant zenuwletsel, pneumothorax, re-interventie) voor. Gemiddelde opnameduur was 1,55 (±0,69) dagen.

Conclusie

Het systematisch opwerken van patiënten verdacht voor NTOS volgens een zorgpad geeft goede houvast voor de diagnostiek van deze patiëntpopulatie. Behandeling van NTOS patiënten gaat in hoog-volume centra niet gepaard met hoge complicatiepercentages. De eerste 1-jaarsresultaten van het zorgpad volgens de rapportagestandaard zijn goed. Lange termijn resultaten moeten worden afgewacht.

Figuur 1: Conclusie zorgpad.
Figuur 2: Door patiënten zelf gerapporteerde uitkomst.