De aneurysma nek score voorspelt secundaire interventies na endovasculair herstel en mortaliteit na open herstel voor infrarenale aorta aneurysmata.


Th.G. van Schaik, K.K. Yeung, J.L. de Bruin, S.A. Blankenstein

Donderdag 16 mei 2019

17:53 - 18:01u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V03 Vaten 1: carotis, aorta & iliacaal


Introductie

Geschiktheid voor EVAR wordt bepaald met de in retrospectieve studies gevalideerde aneurysma nek score (ANS). Echter waren uitkomsten hierin mogelijk slechter door inclusie van patiënten ongeschikt voor open herstel. Daarom voorspellen wij proximale nek reïnterventies met behulp van de ANS in een prospectief cohort AAA patiënten geschikt voor beide interventies.

Methode

Er werd een post hoc on-treatment analyse verricht in patiënten met infrarenale AAA randomiseerde in de DREAM-trial voor open en endovasculair herstel. De ANS werd berekend op basis van preoperatieve CT angiografie beelden en werd gebruikt om het risico op secundaire interventies te voorspellen in de proximale aneurysma nek. Vrijheid van secundaire interventies werd vergeleken tussen groepen met een lage (<5) en hoge (³5) ANS score met behulp van de Kaplan-Meier methode, verschillen werden berekend middels log-rank testen. Collineariteit werd onderzocht met behulp van multiple regressie analyses. Met behulp van ROC analyses werden positief voorspellende waarden en likelihood-ratios berekend.

Resultaten

In de DREAM trial ondergingen 174 patiënten open herstel en 173 EVAR. De prevalentie van een ANS ³5 is 17% (29/170) in endovasculair behandelde patiënten, de bijbehorende positief voorspellende waarde voor nek gerelateerd reïnterventies is 14% (likelihood-ratio 3,3). Twaalf jaar na randomizatie was de vrijheid van reïnterventies 88,5% in de laag-risico groep en 59,9% in de hoog-risico groep na EVAR, verschil 28,6% (95%CI, 2,9 tot 54,3; p=.001). Overleving na EVAR toonde geen vershillen (p=.0,15), echter na open herstel was dit 30,7% in de laag-risico groep en 52,8% in de hoog-risico groep, verschil 22,1% (95%CI, 36,7 tot 7,5; p=.023).

Conclusie

De ANS was niet alleen voorspellend voor secundaire interventies na endovasculair herstel, maar tevens voor mortaliteit na open herstel. Open behandeling bij patiënten die niet geschikt zijn voor endovasculair herstel gaat gepaard met een verhoogd risico op mortaliteit op lange termijn waardoor endovasculair herstel mogelijk toch een betere uitkomst beidt.

Vrijheid van nek gerelateerde reïnterventies na EVAR, in het blauw laag risico patiënten (ANS <5), in het rood hoog risico patiënten (ANS 5)
Cumulatieve overleving na open herstel, in het blauw laag risico patiënten (ANS <5), in het rood hoog risico patiënten (ANS 5)