Amputatie-preventie door effectieve behandeling van diabetische voet osteomyelitis met antibioticum-bevattend calciumsulfaat-hydroxyapatiet


K.H. Hutting, J.J. van Netten, W.A. ten Cate, J.G. van Baal

Vrijdag 17 mei 2019

9:16 - 9:24u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V11 Vaten 2: overig


Introductie

Antibioticum-bevattend calciumsulfaat-hydroxyapatiet (CaS-HA) is geïntroduceerd voor lokale antibiotische behandeling van osteomyelitis. Deze nieuwe behandelmethode wordt soms toegepast bij diabetische voet osteomyelitis waarbij conventionele behandeling onsuccesvol was, om amputatie en daarmee voetdeformiteiten te voorkomen.

Methode

Sinds mei 2017 registreren wij behandelingen van diabetische voet osteomyelitis middels operatief debridement en opvullen van de botdefecten met antibioticum-bevattend CaS-HA in Nederlandse ziekenhuizen. Daarbij analyseren we behandeltrajecten met een follow-up van tenminste 3 maanden retrospectief, met ulcusgenezing zonder osteomyelitis als primaire uitkomst, en duur tot genezing, systemische antibiotische nabehandeling, functionaliteit, complicaties en 'adverse events' als secundaire uitkomsten.

Resultaten

Inclusie van 17 patiënten (13 mannen, gemiddeld 62 jaar (spreiding: 49-81)) met 17 voetulcera (University of Texas classificatie 2A(5), 3A (12)) met onderliggend osteomyelitis (tarsalia (3), metatarsalia (11), halluces (3)). Bij follow-up (gemiddeld 36 weken, spreiding: 13-93) genazen 13 (76,5%) ulcera na gemiddeld 16 weken (spreiding: 2-31). Genezing van osteomyelitis bij beeldvorming werd bij 8 (47,1%) patiënten gezien. Systemische antibiotische nabehandeling werd verricht bij 7 (41,2%) patiënten. Bij de laatste controle konden 14 (82,4%) patiënten belast mobiliseren. Er waren geen complicaties, wel 1 recidief ulcus met osteomyelitis waarvoor amputatie, 1 recidief ulcus zonder osteomyelitis en 3 nieuwe ulcera zonder osteomyelitis.

Conclusie

Debridement en opvullen van de botdefecten middels antibioticum-bevattend CaS-HA is effectief als behandeling van diabetische voet osteomyelitis na onsuccesvolle conventionele behandeling. Deze nieuwe behandelmethode kan het amputatierisico reduceren.