Is amputatie op de lange termijn aanvaardbaar voor de oudere patiënt met kritieke ischemie?


C.M.L. Peters, J. de Vries, E.J Veen, H.G.W de Groot, G.H Ho, P. Lodder, S.L. Steunenberg, L. van der Laan

Vrijdag 17 mei 2019

9:24 - 9:32u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V11 Vaten 2: overig


Introductie

Het belang van door patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven (KvL) en gezondheidstoestand, wordt steeds groter in geamputeerde ouderen met kritieke ischemie. Het doel was om KvL, gezondheidstoestand en symptomen van depressie op de lange termijn te evalueren in oudere patiënten met kritieke ischemie die majeure amputatie ondergingen.

Methode

Geamputeerde patiënten ≥70 jaar met kritieke ischemie werden geïncludeerd in deze prospectieve observationele cohortstudie. De follow-up periode was twee jaar. In deze periode vulden de patiënten de volgende vragenlijsten in: WHOQOL-BREF, SF-12 en CES-D. Gespecifieerde WHOQOL-BREF vragen werden vergeleken met die van de oudere Nederlandse bevolking met behulp van een one sample t-toets.

Resultaten

Negenenveertig patiënten ondergingen een majeure amputatie. Hun mortaliteit in het eerste jaar was 39% en 55% na het tweede jaar.

Alleen het fysieke domein van de WHOQOL-BREF verbeterde op de lange termijn na amputatie (p≤0.001). De fysieke domein (p≤0.001) en mentale domein (p=0.002) van de SF-12 verbeterden beiden. Geamputeerde patiënten ervaarden minder depressieve symptomen tijdens follow-up vergeleken met de beginmeting (p=0.004).

In vergelijking met de oudere Nederlandse bevolking waren de volgende domeinen van de WHOQOL-BREF noemenswaardig op de lange termijn. Pijnscores waren significant verbeterd en er was geen verschil te zien in levensvreugde, energielevels en tevredenheid over algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Conclusie

Na majeure amputatie vertoonde deze cohort, die hoge mortaliteitscijfers kent, een significante verbetering van KvL en gezondheidstoestand. Ook ervaarden zij minder depressieve symptomen na majeure amputatie. Bovendien was de KvL op de lange termijn in sommige aspecten vergelijkbaar met de oudere Nederlandse bevolking.