Overmatig hoge fistelflows in hemodialysepatiënten leiden mogelijk tot irreversibel verlies van arterieel remodelleren


M.W.M. Gerrickens, R.H.D. Vaes, V. Wiersma, S.M.J. van Kuijk, M.G.J. Snoeijs, G.A.M. Govaert, M.R. Scheltinga

Vrijdag 17 mei 2019

9:32 - 9:40u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V11 Vaten 2: overig


Introductie

Lang bestaande high flow access (HFA, >2L/min) schaadt hemodialysepatiënten door cardiovasculaire overbelasting. Flowreductie wordt geadviseerd, zeker als HAIDI (hemodialysis access-induced distal ischemia) aanwezig is. RUDI (revision using distal inflow) is effectief maar recidiefrisico's zijn aanzienlijk. We veronderstelden een krimp van de arteria brachialis en dilatatie van de radialis na RUDI.

Methode

HFA-patiënten met een autologe hemodialysefistel met een hoge flow (>2L/min ofwel >1,5L/min met klachten van cardiale overbelasting) die tussen 2011 en 2016 RUDI ondergingen in twee Nederlandse centra werden over één jaar gevolgd. Flow (L/min), diameter (mm) en peak systolic velocity (PSV, cm/s) van a.brachialis, radialis en ulnaris in de dialysearm werden voorafgaand aan en 2 en 12 maanden na RUDI gemeten middels Duplexechografie. HFA-patiënten werden gegroepeerd aan de hand van aan- of afwezigheid van HAIDI (HAIDI-HFA respectievelijk HFA).

Resultaten

Vijftien HFA-patiënten met een autologe elleboogfistel (54±4 jr, HAIDI-HFA, n=6; HFA, n=9) die RUDI ondergingen in twee ziekenhuizen tussen maart 2011 en oktober 2016 werden prospectief bestudeerd. Hoewel arteria brachialis flows aanvankelijk daalden en later iets stegen (preoperatief 2.7±0.3 L/min, 2 maanden 1.2±0.2, 12 maanden 1.5±0.2; p<.001), bleven diameters onveranderd (7.4±0.5 mm). Diameters van arteria radialis daarentegen verdubbelden (2.6±0.2 versus 5.4±1.0 mm, p<.001) maar stegen minder bij HAIDI-HFA (+80%) dan bij HFA-patiënten (+130%, p=.019). PSV in arteria ulnaris was hoger in HAIDI-HFA-patiënten (83 ±10 cm/s) dan in HFA-patiënten (54±5 cm/s, p=.006).

Conclusie

Langdurig bestaande overmatig hoge fistelflows bij hemodialysepatiënten leiden mogelijk tot een permanent verlies van het vermogen tot arterieel remodelleren. RUDI is met name effectief bij patiënten met HFA en handischemie, aangezien toegenomen flows in de arteria ulnaris leiden tot verbeterde handperfusie terwijl arteria radialis diameter minder toeneemt in deze subgroep.