Evaluatie van beeldbellen bij de nabehandeling van patiënten na electieve vaatchirurgie


G.S. Hernández, B. Vierhout, C.J. Zeebregts

Vrijdag 17 mei 2019

9:40 - 9:48u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V11 Vaten 2: overig


Introductie

Beeldbellen is een innovatieve manier van follow-up voor patiënten na electieve chirurgie. De eerste follow-up twee weken na een vaatchirurgische ingreep leent zich goed voor een controle op afstand. Deze studie onderzocht de beschikbaarheid, patiënt tevredenheid en duurzaamheid van beeldbellen tijdens de follow-up van postoperatieve wonden na electieve vaatchirurgie.

Methode

Prospectieve follow-up studie met inclusie van patiënten na een electieve liesdesobstructie of femoropopliteale bypass in de periode van december 2018 tot en met april 2019. Alle patiënten ondertekenden een informed consent. Follow-up middels beeldbellen 2-4 weken postoperatief. Er werd een tablet met internetverbinding beschikbaar gesteld aan patiënten thuis. Het beeldbellen werd begeleid door twee derdejaars International Business-studenten. Ook de wond werd gecontroleerd met de tablet. Nadien is een vragenlijst ter beoordeling van het beeldbellen door de patiënt ingevuld. Data werd geanonimiseerd geanalyseerd.

Resultaten

De gemiddelde leeftijd van de vijf tot op heden geïncludeerde patiënten was 71 jaar [range 59-78 jaar]. Drie patiënten waren zeer tevreden (60%). Het videoconsult duurde naar de beleving van de patiënten gemiddeld 17.5 minuten [range 15-20 minuten]. Voor een poliklinisch consult gaven de patiënten aan gemiddeld twee uur [range 1-3 uur] kwijt te zijn inclusief reistijd. Hierbij zouden zij gemiddeld €3,50 [range €0-6,00] aan brandstof uit moeten geven voor een gemiddelde afstand tussen thuis en ziekenhuis van 17,76 km [range 3,4-71,3 km]. De patiënten waren (zeer) tevreden over de gang van zaken rondom het beeldbellen.

Conclusie

Beeldbellen tussen patiënt en arts bij follow-up van wonden na electieve vaatchirurgie is toegankelijk, patiënt vriendelijk en duurzaam. Meer onderzoek moet verricht worden naar de toepasbaarheid van beeldbellen bij verschillende poliklinische controles. Privacy en kosteneffectiviteit lijkt in de huidige setting gewaarborgd. Beschikbaarheid van de juiste apparatuur blijft echter onzeker.