Goede overleving en zelfstandigheid na behandeling voor geruptureerd aneurysma bij 80-plussers.


L.C Roosendaal, K.K. Yeung, A.M. Wiersema, E. Tournoij, J.K. Kievit, G.A. Vos, W. Wisselink, V. Jongkind

Donderdag 16 mei 2019

18:17 - 18:25u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V03 Vaten 1: carotis, aorta & iliacaal


Introductie

80-plussers presenteren zich steeds vaker met een geruptureerd aneurysma van de abdominale aorta (rAAA). Gegevens over functioneren en overleving postoperatief zijn echter schaars. Voor een weloverwogen behandelkeuze is het belangrijk dat informatie beschikbaar is over de te verwachten postoperatieve uitkomsten.

Methode

Een retrospectieve studie is verricht in een perifeer en een academisch ziekenhuis in Nederland. Patiënten >80 jaar, die tussen januari 2013 en oktober 2018 geopereerd zijn aan een rAAA , zijn geïncludeerd. De primaire uitkomstmaten zijn 1-jaars mortaliteit en zelfstandigheid na ontslag.

Resultaten

53 patiënten zijn geïncludeerd, met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar. De 1-jaars mortaliteit is 48,9%, zonder significant verschil in uitkomst tussen endovasculair herstel (47,4%) en open herstel (50,0%). Van de patiënten, die de operatie en opname overleefden, is 62% ontslagen naar huis en 38% naar een verpleeghuis gegaan voor revalidatie. Na revalidatie leeft 88% van de patiënten weer in de thuissituatie.

Conclusie

Tot op heden is nog weinig tot geen onderzoek gedaan naar de uitkomsten na operatie voor een rAAA bij 80-plussers. Ons retrospectieve onderzoek laat zien dat meer dan de helft van 80-plussers na operatie voor een rAAA nog leeft na een jaar en dat daarvan 88% weer thuis kan wonen.