Behandeling van het mycotisch aneurysma van de abdominale aorta in Nederland


M.Q. Dang, H.T.C . Veger, R.G.S. van Eps, J.J. Wever

Donderdag 16 mei 2019

18:25 - 18:33u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V03 Vaten 1: carotis, aorta & iliacaal


Introductie

Het mycotisch aneurysma van de abdominale aorta (MAAA) kan behandeld worden met een open repair (OR) of een endovasculaire methode (EVAR). Dit nationale onderzoek geeft een overzicht van de behandeling van het MAAA in Nederland in 2016.

Methode

Er werd een retrospectieve studie gedaan met alle centra die abdominale aneurysma's hadden geregistreerd in de DSAA (Dutch Surgical Aneurysm Audit) van 2016. Vragenlijsten met betrekking tot 1-jaarsuitkomsten werden gestuurd naar alle centra die MAAA patiënten hadden behandeld. Het primaire doel was het bepalen van de 30-dagen en 1-jaarsmortaliteit en morbiditeit van OR- en EVAR-behandelde patiënten. Morbiditeit werd bepaald door de noodzaak voor reinterventies en het aantal heropnames.

Resultaten

26 MAAA patiënten werden gevonden in de DSAA database. 13 patiënten (50.0%) werden behandeld met OR, 1 hiervan overleed binnen 30 dagen. 2 OR-patiënten (15.4%) ondergingen een reinterventie binnen 30 dagen; net als 2 EVAR-patiënten (15.4%). 2 OR-patiënten (15.4%) en 1 EVAR-patiënt (7.7%) werden heropgenomen binnen 30 dagen. Van 23 patiënten waren de 1-jaarsuitkomsten beschikbaar. 1 OR-patiënt (9.1%) overleed in de postoperatieve periode tot 1 jaar. 2 OR-patiënten (18.2%) en 3 EVAR-patiënten (25.0%) ondergingen een reinterventie in deze periode. In beide groepen werden 4 patiënten (OR 36.4%, EVAR 33.3%) met spoed opgenomen in de periode tot 1 jaar postoperatief.

Conclusie

Zowel patiënten behandeld met OR als EVAR lieten acceptabele resultaten zien wat betreft mortaliteit en morbiditeit na 30 dagen en 1 jaar. EVAR kan overwogen worden bij patiënten die een MAAA hebben welke geschikt is voor beide behandelmogelijkheden.