Poster pitch - Afname in aneurysmadiameter na EVAR is prognostisch gunstig, maar follow-up blijft geindiceerd


J.C.M. Langenberg, J. Roijers, G.H Ho, E.J Veen, L.D. Vos, M.G. Buimer, H.G.W de Groot, L. van der Laan

Donderdag 16 mei 2019

19:38 - 18:43u in Diezezaal

Categorieën: Vaten, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V03 Vaten 1: carotis, aorta & iliacaal


Introductie

Een van de voornaamste nadelen aan EVAR is de mogelijkheid tot het ontwikkelen van endoleaks en secundaire ruptuur van de aorta. Hiervoor is frequente radiologische follow-up noodzakelijk. Deze studie onderzoekt de prognostische waarde van krimp van de aneurysmazak in de follow-up na EVAR.

Methode

Een retrospectief onderzoek werd verricht waarin alle patiënten die tussen januari 2000 en december 2015 electieve EVAR ondergingen in het Amphia Ziekenhuis, Breda. Data werd verzameld uit radiologisch onderzoek en statusonderzoek. Voorspellende factoren voor krimp van het aneurysma werden onderzocht middels lineaire en logistische regressie.

Resultaten

Totaal ondergingen 361 patiënten electieve EVAR, waarvan 152 (42.1%) krimp van het aneurysma van ≥10 millimeter ontwikkelde. Patiënten met ≥10mm krimp hadden minder endoleaks (4.3% vs 24.6%, p<0.0001) en minder endoleakgerelateerde re-interventies (3.0% vs 10.1%, p=0.007). Afwezigheid van endoleak was gecorreleerd met krimp van de aneurysmazak (OR 0.36, 95%CI 0.19-0.66, p=0.001). In patiënten met ≥10mm krimp werd geen verdere aneurysmagroei gezien, vergeleken met 38 (15.3%) patiënten zonder krimp van het aneurysma (p<0.0001).

Conclusie

Patiënten die ≥10mm krimp van het aneurysma bereiken hebben minder kans op uiteindelijke groei van het aneurysma en een lager risico op endoleakgerelateerde interventies. Er blijven echter patiënten die ondanks de krimp endoleakgerelateerde operaties ondergaan. Hierom adviseren wij om de levenslange follow-up bij deze patiënten niet te staken.