Poster pitch - Belangrijke verschillen tussen kwaliteit van leven en gezondheid status bij oudere patiënten met kritieke ischemie.


S.L. Steunenberg, J. de Vries, J.W. Raats, N. Verbogt, P. Lodder, G. van Eijck, E.J Veen, H.G.W de Groot, L. van der Laan

Vrijdag 17 mei 2019

9:48 - 9:53u in Diezezaal

Categorieën: Poster pitch, Vaten

Parallel sessie: V11 Vaten 2: overig


Introductie

Kwaliteit van leven (KvL) en gezondheid status (GS) worden vaak met elkaar verward. KvL meet het fysiek, psychologisch en sociaal functioneren subjectief, terwijl GS dit objectief meet. Het doel was om KvL en GS van oudere patiënten met kritieke ischemie met elkaar te vergelijken, met aandacht voor de conservatief behandeling

Methode

Kritieke ischemie patiënten >70 jaar werden in twee ziekenhuizen geïncludeerd in een observationele prospectieve studie. Het multidisciplinair vasculair overleg bepaalde individueel de beste behandeling per patient, waarbij revascularisatie de voorkeur had, indien dit mogelijk was. De patiënten werden verdeeld over drie behandelgroepen; endovasculaire, chirurgische en conservatieve behandeling. Conservatieve behandeling werd gedefineerd als optimale medicamenteuze behandeling met antibiotica, wondzorg en pijnstilling en zo nodig een kleine amputatie onder de enkel. KvL werd gemeten met behulp van de WHO-QoL Bref vragenlijst en de GS met de SF-12 vragenlijst. De folluw-up werd verricht na 1 week, 6 weken, 6 maanden en 1 jaar.

Resultaten

Er werden 195 patiënten geïncludeerd. De fysieke KvL van endovasculair en chirurgisch behandelde patiënten toonde meteen een significante verbetering in tegenstelling tot de fysieke GS die pas na 6 weken in chirurgische patiënten en na 6 maanden in endovasculair behandelde patiënten steeg. Bij conservatief behandelde patiënten was er na 6 en 12 maanden een significante verbetering van de fysieke KvL, deze verbetering werd echter niet gezien bij de fysieke GS van deze patienten.

Conclusie

Er is een duidelijk verschil in tussen KvL en GS bij oudere kritieke ischemie patiënten. Conservatieve behandeling wordt door geselecteerde oudere patiënten als acceptabel beoordeeld met een verbeterde fysieke KvL na 12 maanden. Het is belangrijk om deze twee uitkomstmaten duidelijk te scheiden van elkaar in de literatuur en praktijk.