Neoadjuvante cytoreductieve behandeling met braf/mek-remmers bij eerder irresectabel regionaal gemetastaseerd melanoom (reductor studie)


S.A. Blankenstein, M.W. Rohaan, W.M.C. Klop, B. van der Hiel, B.A. van de Wiel, D.S. Peeper, J.B.A.G. Haanen, A.C.J. van Akkooi

Vrijdag 17 mei 2019

9:24 - 9:32u in Zaal 81

Categorieën: Melanoom, Onco/endocrien, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V14 Hoofdhals endocriene, melanoom, weke delen


Introductie

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de effectiviteit van kortdurende neoadjuvante cytoreductieve therapie middels BRAF- en MEK-remmers dabrafenib en trametinib, om radicale resectie mogelijk te maken bij patiënten met eerder irresectabel, BRAF gemuteerd, lokaal uitgebreid stadium III of oligometastatisch stadium IV melanoom.

Methode

In totaal zullen 25 patiënten met BRAF gemuteerd, irresectabel stadium III of oligometastatisch stadium IV (≤3 metastasen) melanoom worden geïncludeerd. Deze patiënten worden 8 weken behandeld met dabrafenib en trametinib. Na 2 en 8 weken zal responsevaluatie middels PET/CET plaatsvinden. Als voldoende cytoreductie is bewerkstelligd, wordt een resectie uitgevoerd. Voor translationeel onderzoek worden biopten genomen op baseline en na 2 weken en wordt het resectiepreparaat opgeslagen.

Resultaten

Tot op heden zijn 20 patiënten geïncludeerd, waarvan 2 patiënten progressieve ziekte vertoonden tijdens de neoadjuvante behandeling. Bij 17 patiënten (85%) kon een resectie worden uitgevoerd, waarvan 16 (80%) R0 resecties.
De mediane follow-up van patiënten die een resectie ondergingen is 28 maanden (range 4-46). De mediane progressie vrije overleving bedroeg 9 maanden (range 3-37).
Metabolische respons op PET/CT na 8 weken was: 4 (20%) (near)CR, 14 (70%) PR, 2 (10%) PD. De pathologische respons bedroeg: 7 (35%) CR, 7 35% PR, 3 (15%) SD en in 3 (15%) patiënten werd geen resectie verricht.

Conclusie

Neoadjuvant dabrafenib en trametinib is een effectieve cytoreductieve behandeling, waarbij radicale resectie van metastasen mogelijk werd gemaakt in 16/20 patiënten (80%) met eerder irresectabel lokaal vergevorderd melanoom. Wanneer een recidief werd gezien, was dit meestal binnen een aantal maanden. Dit biedt mogelijkheden voor op maat gekozen adjuvante therapie.