Poster pitch - Sentinel-nodebiopsie bij melanoompatiënten met een lokaal recidief of in-transit metastasering


A.A.G. Nijhuis, I. D. de Santos, L.H.J. Holtkamp, R.F. Uren, J.F. Thompson, O.E. Nieweg

Vrijdag 17 mei 2019

9:53 - 9:58u in Zaal 81

Categorieën: Melanoom, Onco/endocrien, Poster pitch

Parallel sessie: V14 Hoofdhals endocriene, melanoom, weke delen


Introductie

Sentinel-nodebiopsie (SNB) wordt niet routinematig uitgevoerd bij melanoompatiënten met een lokaal recidief (LR) of een in-transit metastase (ITM), maar enkele kleine onderzoeken suggereren klinische bruikbaarheid. De doelen van het huidige onderzoek waren het beschrijven van de techniek, de bevindingen en de prognostische waarde van SNB bij dergelijke patiënten.

Methode

Patiënten werden geselecteerd uit een prospectief verzamelde database. Van de 7999 melanoompatiënten die tussen 1992 en 2015 SNB ondergingen, voldeden er 128 aan de studiecriteria (2%). SNB werd uitgevoerd bij 85 van de 1516 patiënten (6%) met een LR van een bekende primaire tumor, 17 van de 1671 patiënten (1%) met een ITM van een bekende primaire tumor en 26 van de 170 patiënten (15%) die zich presenteerden met een ITM van een onbekende primaire tumor. Patiënt- en tumorkarakteristieken, lymfoscintigrafie-uitkomsten, SN-identificatietechnieken, SNB-resultaten en uitkomsten werden geanalyseerd.

Resultaten

Het radiofarmacon en het Patentblauw werden vrijwel altijd intradermaal rondom het recidief geïnjecteerd. Alle 128 patiënten ondergingen een succesvolle SNB. De SN was positief bij 16 patiënten (13%). Bij 13 van de 102 patiënten (13%) met een bekend primair melanoom werd het TNM-stadium hoger vanwege een positieve SN. Van 114 patiënten was de follow-up bekend. De mediane duur van follow-up bedroeg vier jaar. Zes patiënten ontwikkelden een nodaal recidief in een SN-negatieve klierregio. Bij hen was de SNB dus foutnegatief (foutnegatief ratio 27%). SN-positieve patiënten hadden een significant slechtere vijfjaarsoverleving dan SN-negatieve patiënten, respectievelijk 54% en 81% (P=0,01; figuur 1).

Conclusie

Melanoompatiënten met een LR of ITM ondergingen niet vaak SNB. De ingreep bleek technisch goed uitvoerbaar met intradermale tracerinjectie. Metastasering werd gevonden bij 13% van de patiënten, hetgeen een slechtere overlevingskans impliceerde. Ondanks de foutnegatief ratio van 27% levert de procedure belangrijke informatie op voor stadiëring en prognose.

Figuur 1. Overleving van patiënten met een positieve en negatieve SN