Lange termijn anatomische en functionele resultaten na robot-geassisteerde bekkenbodemchirurgie voor de behandeling van multicompartiment prolaps: een prospectieve studie


F. van Zanten, E.M. van der Schans, E.C.J. Consten, P.M. Verheijen, E. Lenters, I.A.M.J. Broeders, S.E. Schraffordt Koops

Donderdag 16 mei 2019

18:25 - 18:33u in Zaal 83

Categorieën: Proctologie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V08 Algemeen 1


Introductie

Lange termijn resultaten na sacrocolporectopexie voor de behandeling van multicompartiment prolaps zijn beperkt. Gezien de stijgende prevalentie van bekkenbodemprolaps zijn lange termijn uitkomsten van de chirurgische behandeling hiervan essentieel. Het doel van deze prospectieve studie is de anatomische en functionele resultaten na robot-geassisteerde sacrocolporectopexie (RSCR) te evalueren op lange termijn.

Methode

Alle patiënten die in 2011-2012 een RSCR ondergingen in een derdelijns multidisciplinair bekkenbodemcentrum waren geschikt voor inclusie. Postoperatieve follow-up vond plaats middels vragenlijsten en poliklinische controle na één en vijf jaar. De primaire uitkomstmaat was anatomisch herstel. Recidief werd gedefinieerd door een externe rectumprolaps of stadium 2 apicale prolaps bij lichamelijk onderzoek, of een interne rectumprolaps op postoperatieve beeldvorming. Kaplan Meier analyses werden gebruikt voor bepaling van het recidief vrije interval. Secundaire uitkomsten waren verschil in functionele klachten (vaginaal balgevoel, fecale incontinentie, obstructieve defecatie, urogenital distress inventory (UDI)) en kwaliteit van leven middels de Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ).

Resultaten

In totaal werden 53 patiënten geïncludeerd. Na een mediane follow-up van 14 en 48 maanden was respectievelijk 93.9% en 89.7% vrij van een anatomisch recidief. In totaal hadden tien patiënten een recidief: acht met opnieuw een intussusceptie en twee met een apicaal recidief. Klachten van vaginaal balgevoel (94% naar 12%) en mediane PFIQ scores (124 naar 5) verbeterden significant. Van de 31 patiënten met preoperatieve klachten van obstructieve defecatie was 63% klachtenvrij bij laatste follow-up. Van de 33 patiënten met fecale incontinentie was 45% klachtenvrij na behandeling. Mediane UDI score verbeterde alleen na 1 jaar follow-up significant (30 naar 13).

Conclusie

48 maanden na RSCR was 89.7% van de patiënten vrij van een recidief prolaps. Functionele klachten en kwaliteit van leven verbeterden significant, hoewel defecatie klachten in een deel van de patiënten persisteerde. Deze resultaten helpen specialisten op het gebied van bekkenbodemproblematiek bij de behandeling van complexe multicompartiment prolaps.

Flow-chart van diagnostische work-up van patiënten met klachten verdacht voor bekkenbodemprolaps.
Kaplan-Meiercurve voor recidief vrije interval na robot-geassisteerde laparoscopische sacrocolporectopexie (doorlopende lijn). De gestippelde lijnen vertegenwoordigen het 95% betrouwbaarheidsinterval.