Verbeterde overleving na chirurgie in een hoog-volume centra voor patiënten met een hooggradig en diepgelegen wekedelen sarcoom, resultaten van een landelijke studie


M. Vos, H.G.T. Blaauwgeers, V.K.Y. Ho, W.J. van Houdt, J.A. van der Hage, L.B. Been, J.J. Bonenkamp, M.H.A. Bemelmans, T. van Dalen, R.L. Haas, D.J. Grünhagen, C. Verhoef

Vrijdag 17 mei 2019

9:40 - 9:48u in Zaal 81

Categorieën: Onco/endocrien, Vrije voordracht (V), Wekedelen tumor

Parallel sessie: V14 Hoofdhals endocriene, melanoom, weke delen


Introductie

Het diagnosticeren en behandelen van wekedelen sarcomen blijft een uitdaging, wat de noodzaak tot centralisatie in gespecialiseerde multidisciplinaire ziekenhuizen onderstreept. Het doel van deze landelijke studie was om het effect van centralisatie en chirurgisch volume op de overleving van patiënten met een wekedelen sarcoom te evalueren.

Methode

Gegevens van alle patiënten met een wekedelen sarcoom die primair geopereerd zijn tussen 2006-2015 werden opgevraagd bij de Nederlandse Kankerregistratie. De ziekenhuizen waar sarcoom chirurgie werd uitgevoerd werden ingedeeld in drie categorieën: laag-volume (1-9 resecties per jaar), midden-volume (10-19 resecties) en hoog-volume (≥20 resecties). Verschillen in tumorkarakteristieken en netto overleving werden berekend. Een multivariabele Poisson regressieanalyse werd uitgevoerd om het effect van chirurgisch volume op de overleving na correctie voor case-mix te onderzoeken.

Resultaten

Van de 5.282 patiënten werd 41.6% geopereerd in een laag-volume, 7.7% in een midden-volume en 50.7% in een hoog-volume ziekenhuis, met een trend over de tijd richting behandeling in een hoog-volume ziekenhuis (p<0.01,figuur1). In hoog-volume ziekenhuizen werden vaker patiënten met hooggradige, grote en diepgelegen tumoren geopereerd. Voor de gehele studiegroep was er geen verschil in overleving (10-jaars netto overlevingspercentages: laag-volume 76%, midden-volume 68%, hoog-volume 68%). Subgroep-analyse voor patiënten met hooggradig en diepgelegen tumoren toonde een overlevingsvoordeel voor patiënten geopereerd in hoog-volume ziekenhuizen: 54% t.o.v. 49% (laag-volume) en 42% (midden-volume, figuur2) en een relatief risico van 1.26 (hoog-volume vs. laag-volume, p=0.03).

Conclusie

De behandeling van wekedelen sarcomen is toenemend gecentraliseerd in het afgelopen decennium. Patiënten met hooggradige en diepgelegen wekedelen sarcomen hebben baat bij behandeling in hoog-volume ziekenhuizen, al is overleving mogelijk niet de belangrijkste parameter om zorgkwaliteit te bepalen. Het verdient aanbeveling deze patiënten door te verwijzen naar een hoog-volume ziekenhuis.

Figuur 1. Er is een significante afname te zien van het aantal patiënten dat behandeld werd in laag-volume ziekenhuizen en een toename van het aantal patiënten dat behandeld werd in een hoog-volume ziekenhuis (p<0.01).
Figuur 2. Netto overlevingscurves van de patiënten met een hooggradig en diepgeleden wekedelen sarcoom (n=1.222) met een relatief risico van 1.26 (hoog-volume vs. laag-volume, 95%CI 1.02-1.56, p=0.03) na correctie voor case-mix (multivariabele analyse).