S06 Prof. Michaël Lecture “It’s not easy but worth it – challenges and privileges in academic surgery”


I. Opitz

Voorzitter(s): drs. E.B. van Duyn, chirurg, Medisch Spectrum Twente - Lokatie Enschede

Donderdag 16 mei 2019

13:00 - 14:00u in Brabantzaal

Categorieën: Symposium (S), Algemene chirurgie

Parallel sessie: S06 Prof. Michaël Lecture (NVvL): “It’s not easy but worth it – challenges and privileges in academic surgery”


Prof. Michaël-lecture 2019
Sinds 1990 organiseert de Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds in samenwerking met de NVvH de "Michaël-lecture", waarvoor op kosten van de Stichting een vooraanstaande buitenlandse chirurg naar Nederland uitgenodigd wordt. Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL) wordt de Prof. Michaël-lecture 2019 gegeven door de Zwitserse chirurge Isabelle Opitz.
Onderwerp van de lezing: nadere informatie volgt.

Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds
Prof. dr. P.R. Michaël was een befaamd Nederlands chirurg en heeft in zijn loopbaan onder andere functies bekleed als hoogleraar Heelkunde in Groningen en Amsterdam, was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en lid van het Concilium Chirurgicum. De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds is in het jaar 1956 opgericht door Prof. dr. Michaël en zijn echtgenote J.J. Michaël-van Vloten, met als doel de bevordering van het heelkundig onderzoek. Om dit doel te bereiken investeert de stichting in jonge, veelbelovende Nederlandse chirurgen, chirurgen in opleiding en studenten met aangetoonde chirurgisch-wetenschappelijke belangstelling.
De Stichting organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde vanaf 1990 periodiek de "Michaël-lecture". Hiervoor wordt op kosten van de Stichting een vooraanstaande buitenlandse chirurg naar Nederland uitgenodigd. De lezing wordt uitgesproken tijdens de jaarlijkse Chirurgendagen in Veldhoven, medio mei.

Meer info