S20.1 Timing van chirurgie in therapie-refractaire en acute CU: redt het colon of de patiënt.


C.J. Buskens

Donderdag 16 mei 2019

15:15 - 15:35u in Zaal 83

Categorieën: GE, Symposium (S)

Parallel sessie: S20 IBD symposium (taskforce ICC-S)