S12.1 Debat: Is er nog plaats voor HIPEC bij peritoneale metastasen van het coloncarcinoom na de PRODIGE-7 trial?


I.H.J.T. de Hingh, P.R. de Reuver

Donderdag 16 mei 2019

14:15 - 14:35u in Zaal 83

Categorieën: GE, Symposium (S)

Parallel sessie: S12 Is de behandeling van peritoneaal metastasen anno 2024 nog ECHT Heelkunde? (NVCO, DPOG)


PRO: Dr. P.R. de Reuver
Philip is gastro-intestinaal chirurg in het Radboudumc, Nijmegen. Hij werd opgeleid in het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Daarna was hij HPB fellow in 2014 en 2015 in het Royal North Shore Hospital, Sydney. Sinds 2016 is hij werkzaam in het Radboudumc en verricht met name de HIPEC en pancreaschirurgie. Hij coördineert momenteel het werk van verschillende promovendi die klinische studies uitvoeren op het gebied van galstenen, galblaaskanker, gedeelde besluitvorming, HIPEC, variatie in de chirurgische praktijk en efficiëntie van zorg.

Con: Dr. I.H.J.T. de Hingh
Ignace de Hingh is oncologisch chirurg in het Catharina Kanker Instituut Eindhoven met als specialismen HIPEC en pancreaschirurgie. Daarnaast is hij hoogleraar aan de GROW onderzoeksschool van de Universiteit van Maastricht, medisch adviseur bij IKNL en voorzitter van de Dutch Peritoneal Oncology Groep.