S24.1 Innovatie in chirurgie: vroege beoordeling van haalbaarheid en toegevoegde waarde.


J.P.C. Grutters

Vrijdag 17 mei 2019

10:00 - 10:20u in Zaal 80

Categorieën: GE, Symposium (S)

Parallel sessie: S24 De toekomst van slokdarm-/ en maagchirurgie (WG Upper GI)


ECHT Heelkunde betekent innovatie, maar hoe weten we welke innovaties haalbaar en goed zijn? Recent ontving Prof. Dr. Rovers de VICI subsidie voor haar onderzoek naar de vroege beoordeling van innovaties ophaalbaarheid, toegevoegde waarde en (maatschappelijke) kosten.

Meer info