S36.1 Evaluatie van (ter)ECHTE heelkundige zorg


J.P. Ruurda

Vrijdag 17 mei 2019

14:30 - 15:30u in Brabantzaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Symposium (S)

Parallel sessie: S36 Evaluatie van (ter)ECHTE heelkundige zorg (WG Zorgevaluatie)


Jelle Ruurda is voorzitter van de werkgroep zorgevaluatie van de NVvH en van de adviescommissie zorgevaluatie van de FMS. Daarnaast is hij (co-) PI van de LOGICA en PLASTIC studie. Hij zal een update geven over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot zorgevaluatie en laten zien hoe de NVvH hierop anticipeert. Het aantal oudere dialysepatiënten groeit. Het maken en onderhouden van een vaattoegang voor deze kwetsbare patiënten leidt tot frequente invasieve behandelingen die een grote invloed hebben op kwaliteit van leven en medische kosten. De verschillende soorten vaattoegangen - autologe arterioveneuze fistels, kunststof arterioveneuze grafts en centraal veneuze catheters - zijn nooit vergeleken in een gerandomiseerd onderzoek. In dit project bepalen we in een multicenter trial de optimale strategie voor het creëren van een vaattoegang bij oudere dialysepatiënten om zo betere zorg voor minder kosten te kunnen leveren. Dit project sluit direct aan bij ambitie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie om de kwaliteit van zorg voor oudere patiënten met eindstadium nierfalen te verbeteren. In deze voordracht wordt specifiek ingegaan op de multidisciplinaire samenwerking die is geïnitieerd om het project tot een succes te maken.

 

Meer info