S33.3 Geperforeerde diverticulitis: primaire anastomose als regel alstublieft


J.F. Lange

Vrijdag 17 mei 2019

14:54 - 15:16u in Zaal 82

Categorieën: Colorectaal (benigne), GE, Symposium (S)

Parallel sessie: S33 Benigne colorectale chirurgie - Echte innovatie binnen de chirurgie. Wat zijn de voorspellingen voor 2024? (WG Coloproctologie)


De behandeling van geperforeerde diverticulitis blijft een onderwerp van discussie, na de LOLA, DIVA, DILALA – wie weet het? Prof. dr. Lange gaat ons uitleggen of we moeten spoelen, devieren of primaire anastomoses moeten aanleggen.

Meer info