S16.2 De DSRG: wat is er mogelijk?


P.J. Tanis

Donderdag 16 mei 2019

14:15 - 15:15u

Parallel sessie: S16 DSRG/WCP symposium (WG Coloproctologie ism Dutch Snapshot Research Group)


De Dutch Snapshot Research Group beoogt om een landelijk platform te worden voor korte Snapshot projecten voor en door arts-assistenten. Op veel gebieden van klinische praktijkvoering kan een doorsnede inventarisatie van de dagelijkse praktijk van grote meerwaarde zijn. Niet alleen wordt hiermee inzicht verkregen in de huidige zorg, maar met hypothese genererende analyses kan dit ook weer ideeën voor nieuw wetenschappelijk onderzoek genereren. In deze voordracht zal worden uitgelegd hoe de DSRG kan bijdragen aan nieuwe initiatieven voor Snapshot research. Dit zal worden gebaseerd op basis van eerdere ervaringen van de DSRG en ook aan de hand van internationale projecten door andere research groepen die volgens het Snapshot principe zijn uitgevoerd.