S16.3 Update lopende projecten


V. Bastiaenen, F.J. Amelung

Donderdag 16 mei 2019

14:15 - 15:15u

Parallel sessie: S16 DSRG/WCP symposium (WG Coloproctologie ism Dutch Snapshot Research Group)


3a. Linkszijdig obstructief coloncarcinoom
Voordracht: drs. F.J. Amelung, AIOS, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch & UMCU, Utrecht

Met het Snapshot project Linkszijdig obstructief coloncarcinoom onderzoeken we de lange termijn uitkomsten van de behandeling van acute linkszijdige maligne colonobstructie (acute resectie, stent of ontlastend stoma). In totaal hebben 75 van de destijds 77 ziekenhuizen in Nederland deelgenomen aan dit project. Momenteel zijn de eerste twee artikelen van dit project geaccepteerd voor publicatie en hebben we kortgeleden de derde ingediend. In deze voordracht zullen de resultaten hiervan worden toegelicht en wordt ingegaan op toekomstige studies binnen dit project.

3b. PA galblaas en appendix (FANCY studie)
Voordracht: dr.s V. Bastiaenen, AIOS, Amsterdam UMC, Amsterdam

In de FANCY studie wordt onderzocht of een selectief instuurbeleid van appendices en galblazen voor histopathologisch onderzoek op basis van inspectie en palpatie door de operateur veilig en kosteneffectief is. De FANCY studie is op 1 mei 2018 van start gegaan en op 31 juli 2019 zijn alle 61 deelnemende ziekenhuizen klaar met hun inclusieperiode (9 maanden per ziekenhuis). Tijdens het symposium zal een update gegeven over de voortgang van de studie.