S07.2 Een gestandaardiseerde aanpak van necrotiserende fasciitis


F. Hietbrink

Donderdag 16 mei 2019

14:15 - 15:15u

Parallel sessie: S07 - State of the art algemene heelkunde: behandeling van brandwonden en necrotiserende fasciitis (Congrescommissie)


Beschrijving ziektebeeld en probleem (snel progressief, lastige herkenning), huidige uitkomsten wereldwijd en Nederland, uitleg nieuwe aanpak, eerste resultaten van gestandaardiseerde methode.