S12.2 Preventieve behandeling peritoneaal recidief: COLOPEC en PROPHYLOCHIP


P.J. Tanis

Donderdag 16 mei 2019

14:50 - 15:05u in Zaal 83

Categorieën: GE, Symposium (S)

Parallel sessie: S12 Is de behandeling van peritoneaal metastasen anno 2024 nog ECHT Heelkunde? (NVCO, DPOG)


Omdat metachrone peritoneale metastasen van colorectale origine vaak laat worden ontdekt, en patiënten in dat stadium meestal alleen nog voor palliatieve behandeling in aanmerking komen, is er veel aandacht voor preventieve behandeling. De Nederlandse COLOPEC studie onderzocht of toevoeging van adjuvante oxaliplatin HIPEC aan standaard adjuvante systemische chemotherapie bij T4 of geperforeerd coloncarcinoom de kans op peritoneaal recidief verlaagd. Er werden 204 patiënten gerandomiseerd. De eerste analyse na 23 maanden follow-up laat zien dat er geen verschil was in peritoneale metastase-vrije overleving na 18 maanden (81% vs. 77%). Wel werden de peritoneale recidieven relatief vroeg ontdekt door vroege reexploratie en diagnostische laparoscopie na 18 maanden, en 2/3 van deze patiënten kwam in aanmerking voor CRS/HIPEC. Daarmee is de focus verlegd naar vroegdetectie, waarvoor nu de COLOPEC-2 trial open is voor inclusie.
De Franse Prophylochip trial randomiseerde na afronding van 6 maanden systemische chemotherapie tussen surveillance of re-exploratie met oxaliplatin HIPEC bij patiënten met geperforeerd coloncarcinoom, simultaan gereseceerde beperkte peritoneale metastasen of ovariële metastasen. Er werden 150 patiënten gerandomiseerd. Re-exploratie bij 71 patiënten resulteerde in de diagnose van peritoneaal recidief in 52%. In de surveillance arm trad een peritoneaal recidief op in 33%, en 16/25 patiënten kwamen in aanmerking voor CRS/HIPEC. De 3-jaar ziektevrije en totale overleving waren niet significant verschillend.
Vooralsnog is er geen bewijs voor preventieve HIPEC, en er zijn nog twee gerandomiseerde studies onderweg. Wel lijkt er plaats voor actieve surveillance, maar moet de meeste (kosten)effectieve methode nog worden uitgezocht.

Meer info