drs. H. Veen


WHO Emergency Medical Team


International Committee of the Red Cross
Former Chief Surgeon
Genève
Zwitserland


Biografie dr. H. Veen 

Harald Veen heeft zijn studie geneeskunde gevolgd in het UMC Utrecht, waarna hij in opleiding kwam als algemeen chirurg in Utrecht, Maastricht en Eindhoven. Na zijn opleiding heeft hij elf jaar in Nederland gewerkt als chirurg en heeft hij vervolgens drie jaar voor de National Health Services op Shetland gewerkt en zes jaar voor de Royal Britisch Navy in Gibraltar. Naast zijn werkzaamheden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is hij gedurende deze jaren voor het International Commitee of the Red Cross (ICRC) naar 30 medische missies in oorlogsgebieden over de gehele wereld uitgezonden. Dr. Harald Veen was vanaf 2012 werkzaam als Chief Surgeon bij het ICRC in Genève. Deze organisatie verstrekt medische hulp over de gehele wereld en heeft een mandaat van de internationale gemeenschap met betrekking tot de naleving van de conventies van Genève tijdens gewapende conflicten. Oorlogschirurgie is een belangrijk onderdeel van deze rol. Als Chief Surgeon was hij verantwoordelijk voor chirurgische programma’s van de organisatie. Daarna is hij actief geweest als ICRC Lead Surgeon for Complex Attacks Preparedness, gericht op de terreuraanvallen in Europa. Sinds 2018 is hij werkzaam voor de WHO als Emergency medical team mentor.